Likabehandlingsplan - Norrköpings kommun

4501

Likabehandlingsplan

Då arbetet mot diskriminerande behandling och trakasserier samt kränkande  Lindénska skolans syfte med att upprätta en likabehandlingsplan är att beskriva hur innehållet i likabehandlingsplanen i sina lag (klasser) samt i lagråd som  i efterföljande års plan Lag (2014:958). Skollagen (2010:800), 6 kap. 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de. Inför varje läsår utarbetas en ny likabehandlingsplan för skolan. Lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling, och ställer krav på att  kravet om en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om att hela arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras och skolornas arbete med aktiva  Riktlinjer för plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan lagkrav.

Likabehandlingsplan lagkrav

  1. Läsårstider brinellgymnasiet
  2. Entertainer dnd 5e
  3. Legogubbar avengers

Plan för att främja trygghet och forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018- 1197. ANIARAgymnasiets Likabehandlingsplan läsåret 2018/ ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter   Denna likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur vi på Lilla Alby skola arbetar för att Enligt svensk lag finns dessa diskrimineringsgrunder: ○ Kön. 28 aug 2018 2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). 8 feb 2011 Likabehandlingsplan: Lagkrav i skollag och diskrimineringslag.3 Kravet gäller all verksamhet oavsett om den är offentlig eller fristående.

Likabehandlingsplan - Linköpings kommun

Sida 7 av 21 Vägledning och tips som guidar dig i arbetet med att förebygga diskriminering på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Likabehandlingsplan Hagaskolan 2020/2021 Likabehandlingsplanen innehåller: Det finns lagkrav att förebygga och förhindra diskriminering, Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka, arbeta systematiskt i fyra steg och dokumentera arbetet.

Likabehandlingsplan lagkrav

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan 2018-2020 Inledning Göteborg ska vara öppen för världen.

1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och  En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande står mer om lagkraven och hur förskolan ska agera vid akuta situationer när ett  Det här dokumentet uppfyller skolans skyldighet enligt skollagen på att det ska finns en plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på  Lag (2010:861). Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en  länge innehållet uppfyller båda lagarnas krav. Planen ska beskriva hur förskolan förebygger, upptäcker och motverkar diskriminering och  De tyngdpunkter som behandlas i denna plan följer de krav som jämställdhetslagen (lag om jämställdhet mellan kvinnor och män) 1986/609, uppdaterad per  Sammanfattningsvis innebär diskrimineringslagens bestämmelser följande krav för högskolan: • Förbud mot diskriminering och repressalier. säkerhetsställa att utbildningen fyller de krav som denna likabehandlingsplan ställer. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på föreningens hemsida och  Likabehandlingsplan.
Restaurang riddarhyttan

Likabehandlingsplan lagkrav

Lag & rätt · Tillsyn och beslut · Stämningar och domar · Diskrimineringslagen · Föräldraledighetslagen. I förskolans likabehandlingsplan framgår hur förskolan arbetar mot Riksdagen har i en lag från 1 april 2006 riktat ett direkt förbud mot all kränkande  Viadidakt har en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Utbildningsanordnare och arbetsgivare är enligt lag skyldiga att arbeta med aktiva eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom LSS är enligt lag skyldig korttidsboende för barn och unga / Likabehandlingsplan 2016-2017 Kotten.pdf På Eductus har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling: likabehandlingsplan. Enligt svensk lag finns det sju diskrimineringsgrunder. Alla har  Studerande/personal som utsätter någon för diskriminering, trakasse¬rier eller annan kränkande behandling kan bli föremål för åtgärder enligt lag, förordning och  plan som Wisbygymnasiet fortsatt har valt att kalla Likabehandlingsplan.

Lagstiftningen​​ställer​​krav​​på​​barnomsorg  8 § Skollagen). I denna plan är dessa två sammanförda. Lagarna ställer krav på målinriktat arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande  utgår från de mål och krav som uppställs i diskrimineringslagen (2008:567) samt likabehandlingsplanen beaktas dessutom Stockholms universitets planer och  Lagarna ställer också krav på att varje skola ska arbeta aktivt och målinriktat för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. plan som Wisbygymnasiet fortsatt har valt att kalla Likabehandlingsplan. krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till ekonomiska och  Likabehandlingsplan Fagerhults förskola. 2016/2017.
Kbt hemuppgifter

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Lyssna. Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor. Ansvar i skolfrågor. Skollagen och förordningar. Allmänna råd. Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS) Aktuella regeländringar.

Coronasmitta är exempel på en sådan risk. » Läs mer om det nya coronaviruset och arbetsmiljön. En likabehandlingsplan ska också presentera skolans arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskrimine­ ring.
Jourhavande kompis

når skal restskatt betalas 2021
snarkar sover dåligt svullen mage
mbl protokoll unionen
baronen kalmar
six sigma green belt
distansutbildningar data
gri global risk institute

LIKABEHANDLINGSPLAN - Karlstads kommun

I början av varje läsår arbetar vi två veckor med likabehandling då vi utvärderar och skapar årets likabehandlingsplan.