Avfallsstatistikk i Norden : terminologi og klassifisering

2794

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Matavfall i Sverige år 2012-2016 (ton). Statistiken för 2012 omfattar varken matavfall som hälls ut via avloppet i hushållen eller matavfall från jordbruk och fiske.

Statistiska centralbyrån matavfall

  1. Huligan slog kvinnlig ordningsvakt
  2. Skyfall skådespelare
  3. Sigfrid siwertz dikter
  4. Why should the product owner attend the daily scrum
  5. Hornsgatan 124
  6. Coop stuvsta postnord
  7. Ms goteborg 2021
  8. Eastern palace umeå
  9. Första maj helgon

Fler medlemmar är också välkomna att ansluta. – En tredjedel av maten som produceras i världen går förlorad. Genom att minska matsvinnet kan vi både mätta fler magar och minska koldioxidutsläppen. Klimatsmart i hemmet 1 Källor Miljöförvaltningen, Stockholms stad Energi centrum, Stockholms stad Energirådgivningen, Stockholms län AB Fortum Värme Göteborg Energi AB Energimyndigheten Naturvårdsverket Konsumentverket Livsmedelsverket Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) Statistiska centralbyrån (SCB) Posten Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Sveriges lantbruksuniversitet SMED står för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium inom vilket de fyra organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar.

Statistik och skattesatser - Nykvarns kommun

Statistiska centralbyråns årsredovisning 2010; 2010 Revisionsrapporter. Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning (RiR 2009:15) Statistiska centralbyrån delar in undersökningar i tre olika kategorier; företagsundersökningar, individ- och hushållsundersökningar samt undersökningar för offentlig sektor. SCB:s undersökningar syftar till att ge statistik av god kvalitet, om det svenska samhällets nuläge och utveckling för beslutfattare, opinionsbildare samt forskare.

Statistiska centralbyrån matavfall

Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet IVL

I Kommunfakta ger Statistiska centralbyrån (SCB) en övergripande information om kommunen och dess invånare. Längst ner på sidan  Befolkningen i Åre kommun ökar kraftigt. Enligt statistisk från Statistiska centralbyrån, SCB, hade Åre kommun den näst största procentuella  Statistiska Centralbyrån, SCB, gör regelbundna gödselmedelsundersökningar. De väljer ut ett antal lantbrukare som får rapportera hur de gödslar. Ofta handlar  Johansson, M., Sörme, L., (2015) Halv miljon ton mat kastas i onödan.

åkerarealens användning (Statistiska Centralbyrån, 2008) multiplicerat  16 jul 2019 Statistiken kommer från Statistiska centralbyrån. Befolkningsstatistik. December 2020 24 190.
Solas fanart

Statistiska centralbyrån matavfall

Det senaste decenniet har frågan om matavfall förändrats från att ha varit en ”ickefråga” till en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu ska forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Linnéuniversitetet i ett projekt som leds av Statistiska Centralbyrån studera denna förändring för att förstå hur den skedde och vilka nyckelfaktorer Projektgruppen har bestått av Louise Sörme Statistiska Centralbyrån (SCB), projektledare, och Malin Johansson (SCB) och Malin Stare (IVL Svenska Miljöinstitutet). Projektgruppen har haft stöd från enkätenheten vid SCB där Ulrika Stolth har lett arbetet med tryck, utskick och in- skanning av svar. Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till?

Rapporten Matavfall i Sverige stod klar i juni 2018. Den visar att nästan 1,3 miljoner ton matavfall uppstod i Sverige 2016. Det senaste decenniet har frågan om matavfall förändrats från att ha varit en ”ickefråga” till en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu ska forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Linnéuniversitetet i ett projekt som leds av Statistiska Centralbyrån studera denna förändring för att förstå hur den skedde och vilka nyckelfaktorer Projektgruppen har bestått av Louise Sörme Statistiska Centralbyrån (SCB), projektledare, och Malin Johansson (SCB) och Malin Stare (IVL Svenska Miljöinstitutet). Projektgruppen har haft stöd från enkätenheten vid SCB där Ulrika Stolth har lett arbetet med tryck, utskick och in- skanning av svar. Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen?
Ahlstrom munksjo aktie

SCB:s medborgarundersökning med frågan ”Sophämtningen i din kommun?”. Kommunen skall möjligöra för hushållen att sortera ut sitt matavfall. Krav införs Detta gäller även matavfallet. Statistiska centralbyrån.

Skräpindex - statistiskt mått för att mäta nedskräpning utvecklat av Statistiska centralbyrån. de flesta jobbar med eller hur många barn som är födda sedan 2001?
Håkan nesser van veeteren serien

naprapat english
instagram stefan lofven
medicinsk biologisk behandling
maritima klustret
sundsvall forskola
ansökan om handledarskap privat övningskörning mc
vad ar sexolekt

Vaxholms stads energiplan 2015-2020

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Matavfall i Sverige år 2012-2016 (ton). Statistiken för 2012 omfattar varken matavfall som hälls ut via avloppet i hushållen eller matavfall från jordbruk och fiske.